PostHeaderIcon Boże Ciało - 4 ołtarze na procesję - przygotowanie

1  ołtarz: przygotowują mieszkańcy prawej strony ulicy Warszawskiej (od kapliczki w kierunku Lisiej Góry) i ulic przyległych.
 Odpowiedzialni: p. Anna Sak i p. Grażyna Armatys.

 ołtarz: przygotowują mieszkańcy lewej strony ulicy Warszawskiej (od kapliczki w kierunku Lisiej Góry) i ulic przyległych.
 Odpowiedzialni: p. Ewa Wałaszek i p. Anna Banaś.

3  ołtarz: przygotowują mieszkańcy prawej strony ulicy Tarnowskiej (od kapliczki w kierunku Zaczarnia) i ulic przyległych.
 Odpowiedzialni: p. Ewa Merchut i p. Jacek Leśniowski.

4  ołtarz: przygotowują mieszkańcy lewej strony ulicy Tarnowskiej (od kapliczki w kierunku Zaczarnia) i ulic przyległych.
 Odpowiedzialni: p. Maria Zapiór i p. Zofia Zych.