PostHeaderIcon Służba Liturgiczna

PostHeaderIcon Lektorzy

 • Adrian Kobos
 • Przemysław Skrukwa 
 • Kacper Banaś
 • Bartłomiej Madej
 • Tomasz Wątroba
 • Tomasz Skrukwa
 • Kacper Sztorc
 • Bartłomiej Janda
 • Wiktor Kornaus
 • Bartosz Nowak
 • Patryk Fołta
 • Hubert Sysło
 

PostHeaderIcon Ministranci

 • Maksymilian Madej
 • Szymon Lis
 • Seweryn Wąchała
 • Karol Gancarz
 • Szymon Witek
 • Bartłomiej Gancarz
 • Jakub Kabat
 • Kamil Pabian
 • Oskar Skrukwa
 • Filip Pinas
 • Dawid Pałkowski
 • Oskar Leśniowski
 • Maksymilian Głuszak
 • Jan Banaś
 • Patryk Kasperek
 • Filip Sysło
 • Oskar Tomasik
 

PostHeaderIcon Karta Zasad Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w braciach.
 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10.  Ministrant podobnie jak kapłan, stara się być niejako "drugim Chrystusem".
 
Więcej artykułów…