PostHeaderIcon Duszpasterze

Ojcowie obecnie pracujący w parafii:

 
Proboszcz
o. Piotr Pacura SNMN
Katecheta
o. Janusz Kawa SNMN
 
o. Raimundas Jurolaitis SNMN
W parafii od 2006 roku. W parafii od 2011 roku. W parafii od 2014 roku.


Ojcowie poprzednio pracujący w parafii:

o. Francesco Puddu SNMN o. Venturino Cacciotti SNMN

o. Mario Roncella    SNMN

W parafii od 1992 do 2011 r. W parafii do 2009 r. W parafii w latach
1992-1993 oraz 2011-2012.