Kalendarz Liturgiczny (11.02 - 18.02.2024)

++11.02 (Nie.)
6 Niedziela zwykła „w ciągu roku”.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00 i 15:00 - dla chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia.
Dziękujemy Róży św. Magdaleny za śpiew Godzinek.

14.02 (Śro.)
Środa Popielcowa.
Msze święte (z obrzędem posypania głów popiołem): 7:00; 9:00; 18:00 – kościół parafialny.
Składka na cele charytatywne.

++18.02 (Nie.)
1 Niedziela Wielkiego Postu.
Msze św.: 7:30; 9:30; 11:00; 16:00.
Składka inwestycyjna w kopertach przeznaczona na potrzeby parafii.
Zapraszamy Różę św. Franciszka do prowadzenia Godzinek.